Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Ostródzie

 

Nawigacja

DYREKTORZY

WŁADZE SZKOŁY

DYREKTORZY

DYREKTOR - mgr Mariola Jarmołowicz

WICEDYREKTOR - mgr Mariola Piekutowska

WICEDYREKTOR - Małgorzata Ilasz