Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Ostródzie

 

Nawigacja

Konkurs SUPER KLASA

Regulamin konkursu SUPER KLASA

 

klasy Punkty za śr. ocen klasy Punkty za frekwencję klasy Punkty za uczniów ze 100 % frekwencją Punkty za Ilość uwag  Punkty za zawody sportowe Punkty za przygotowanie imprez szkolnych; akcje charytatywne  łączna punktacja zajęte miejsce
  1-10p. 1-10p. 1p.x osoba -5p. do + 5p. 1-3p. 1-10p.    
I a 8 9 12 5 3 2 39 2
I b 10 10 21 3     44 1
I c 3 7 12       22 4
II a 6 4 6 1 2 5 24 3
II b 7 8 6   3   24 3
II c 5 2 7   2 1 17 7
III a 2 6 7     4 19 6
III b 1 5 1       7 8
III c 9 3 6   3   21 5
III d 4 1 1     1 7 8