Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Ostródzie

 

Nawigacja

INFORMACJE GORĄCZKA ZŁOTA KONKURS PLASTYCZNY Kurs Pierwszej Pomocy CZERWONOKRZYSKA GWIAZDKA Rejonowa Olipmiada Promocji Zdrowego Stylu Życia Miejskie Zawody Pierwszej Pomocy PCK Wojewódzka Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK Wielkanoc z PCK Wyprawka dla ŻAKA Działania z inicjatywy PCK- Dylewo

INFORMACJE

Szkolne Koło PCK

Opiekunowie:

  • Anna Strzelec
  • Maria Jolanta Karbowska
  • Katzrzyna Fijas
  • Beata Mikołajczyk
  • Marzena Milewska

 

Celem działalności SK PCK jest aktywizacja środowisk szkolnych w duchu humanitaryzmu i niesienia pomocy potrzebującym. 

Cel ten jest realizowany przez następujące zadania:

  • promowanie idei humanitaryzmu i bezinteresownej pomocy na rzecz drugiego człowieka;
  • działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez edukację młodzieży w zakresie pierwszej pomocy i profilaktyki przedwypadkowej i zdrowotnej;
  • kształtowanie postaw brania odpowiedzialności za najbliższe otoczenie;
  • wspołpraca z Rejonowym Oddziałem PCK w Ostródzie.