Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Ostródzie

 

Nawigacja

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2019 Dostosowania EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

EGZAMINY

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2019

 

 

Część humanistyczna - 10.04.2019 - środa

 

 1. Z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut.
 • Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut.
 1. Z zakresu języka polskiego egzamin rozpocznie się o godzinie 11.00 i będzie trwał 90 minut.
 • Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut.

 

Część matematyczno – przyrodnicza - 11.04.2019 - czwartek

 

 1. Z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia) egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut.
 • Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut.
 1. Z zakresu matematyki egzamin rozpocznie się o godzinie 11.00 i będzie trwał 90 minut.
 • Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut.

 

Język obcy nowożytny - 12.04.2019 - piątek

 

 1. Na poziomie podstawowym egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut.
 • Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut.
 1. Na poziomie rozszerzonym egzamin rozpocznie się o godzinie 11.00 i będzie trwał 60 minut.
 • Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 30 minut.